Giới thiệu Hệ thống Đồ Giám- Cách chơi đặc biệt của Bách Luyện Thành Thần

25/05/2021 18:55

Chức năng Đồ Giám là cách chơi sưu tầm đặc biệt của Bách Luyện Thành Thần, người chơi có thể thông qua thu thập cách bản họa đồ tinh tế để nâng cao thuộc tính của nhân vật đạt đến mục đích cường hóa.

Chức năng Đồ Giám là cách chơi sưu tầm đặc biệt của Bách Luyện Thành Thần, người chơi có thể thông qua thu thập cách bản họa đồ tinh tế để nâng cao thuộc tính của nhân vật đạt đến mục đích cường hóa.

Đồ Giám bao gồm: Si Mị Võng Lạng, Hồng Hoang Dị Côn, Tiên Cầm Thần Thú, Khuynh Quốc Khuynh Thành, Man Hoang Cổ Bảo, Viễn Cổ Thần Linh.

Điều kiện mở chức năng Đồ Giám:

Sau khi qua ải 13 chức năng Đồ Giám sẽ mở

Làm sao để gia nhâp chức năng Đồ Giám:

Ở phía dưới màn hình giao diện game, vào Tu Chân sau đó bấm vào Đồ Giám.

Vậy Đồ Giám có công dụng gì?

  1. Mỗi Đồ giám đều có thể gia tăng 3- 4 thuộc tính của nhân vật, các thuộc tính bao gồm: HP, Công, Phòng, Bạo Kích, Miễn Bạo, Né, Chính Xác.
  2. Thuộc tính của mỗi Đồ Giám được tăng phụ thuộc vào chất lượng và cấp bậc của Đồ Giám. Chất lượng Đồ Giám được phân thành màu xanh lam, màu xanh lục, màu tím, màu vàng kim, màu đỏ, có thể tăng cấp Đồ Giám thông qua các Đồ Giám trùng nhau.
  3. Cứ 3 tấm Đồ Giám là có thể hợp thành một Bộ Đồ Giám, Bộ Đồ Giám có hiệu quả theo bộ, có thể tăng lượng lớn HP, Công, Phòng. Ngoài ra, có thể tăng sao cho Bộ Đồ Giám, 3 tấm Đồ Giám đều đạt được cấp bậc nhất định thì có thể tăng sao cho Bộ Đồ Giám.

Làm sao để có được Đồ Giám?

Người chơi có thể quay được Đồ Giám thông qua “Tầm Bảo Đồ Giám” trong “Tầm Bảo”. Tầm Bảo Đồ Giám cần tiêu hao Nguyên bảo hoặc Đồ Giám Bảo Khoán. Đồ Giám Bảo Khoán có thể đạt được thông qua HĐ Hàng ngày- Hộ tống Mỹ nữ.

Sau khi Tầm bảo Đồ Giám xong đừng quên vào kho Tầm Bảo để lấy hết Đồ Giám về túi nhé!!!

Chúc các tiên hữu sớm ngày phi thăng đắc đạo nhaaaa!!!