[Hướng dẫn] Tính năng Nhân Duyên

28/05/2021 18:05

Tính năng nhân duyên, nơi song tu của các tiên hiệp

Các tiên hữu thân mến có biết Song tu là gì không?

Theo các bộ tiểu thuyết tu tiên thì song tu là chỉ hai người cùng nhau tu luyện, gia tăng công pháp, song tu là phương pháp tu luyện giúp gia tăng tu vi đáng kể cho người tu tiên.

Hôm nay Tiểu Bạch sẽ hướng dẫn các tiên hữu song tu... à hướng dẫn tính năng Nhân Duyên nha!!

1. Người chơi đạt Lv 70 trở lên, hệ thống sẽ mở Kết Hôn.

2. Cầu hôn cần thỏa mãn một vài điều kiện sau: đã trở thành Hảo hữu, còn độc thân, khác giới, lv 70 trở lên, khi cầu hôn cả hai phải online (tất nhiên rồi, sự kiện trọng đại mà thiếu một trong hai sao được, đúng không các tiên hữu ^^)

3. Chọn đối tượng cầu hôn và gửi lời cầu hôn.

4. Người chơi kết hôn sẽ mở thêm tính năng Đồng Tâm Kết, Thân Thiết và Tam Sinh Thạch. Đồng thời cặp phu thê có thể tham gia PB Phu Thê ở Nơi Hẹn Thề.

5. Đồng Tâm Kết có 3 loại nhưng chỉ được mua 1 loại, mua xong sẽ vĩnh viễn khóa 2 loại còn lại và không đổi được. Đồng Tâm Kết càng cao thì giá trị bồi dưỡng càng lớn.

6. Nếu người chơi chọn ly hôn, tính năng, các tính năng trong Nhân Duyên sẽ đóng băng, nhật ký Tam Sinh thạch bị xóa, các tính năng này sẽ đóng băng cho đến khi tìm được bạn đời sau.