Cánh trong Bách Luyện Thành Thần có rất nhiều ngoại hình đẹp, màu sắc bắt mắt. Ngoài thẩm mỹ, việc mang thêm phụ kiện cánh sẽ giúp cho nhân vật tăng thêm lực chiến cũng như các chỉ số khác của nhân vật