THÔNG BÁO KHAI MỞ MÁY CHỦ LA CHINH 12

Máy chủ LA cHINH 12 sắp khai mở rồi các tiên hữu ơi!

THÔNG BÁO KHAI MỞ MÁY CHỦ LA CHINH 11

Máy chủ LA CHINH 11 sắp khai mở rồi các tiên hữu ơi!

THÔNG BÁO KHAI MỞ MÁY CHỦ LA CHINH 10

Máy chủ LA CHINH 10 khải mở rồi các tiên hữu ơi!

THÔNG BÁO KHAI MỞ MÁY CHỦ LA CHINH 9

Máy chủ LA CHINH 9 khai mở rồi các tiên hữu ơi!

THÔNG BÁO KHAI MỞ MÁY CHỦ LA CHINH 8

Máy chủ LA CHINH 8 khải mở rồi các tiên hữu ơi!

THÔNG BÁO KHAI MỞ MÁY CHỦ LA CHINH 7

Thông báo khai mở máy chủ La Chinh 7

[THÔNG BÁO] KHAI MỞ MÁY CHỦ La Chinh 5

thông báo khai mở máy chủ

[THÔNG BÁO] CHÍNH THỨC RA MẮT GAME

Lịch ra mắt game chính thức